Grass Roots Square

I Teatergata, på plassen foran 22. juli-senteret, finner du kunstinstillasjonen Grass Roots Square av den koreanske kunstneren Do Ho Suh.
På avstand kan verket minne om gress som trenger seg gjennom bakkens betong, men på nært hold dukker et folkehav opp: Mange små mennesker som utgjør et stort fellesskap.

Verket består av 50.000 bronseskulpturer, med 400 unike figurer. Som navnet tilsier, er inspirasjonen nettopp grasrotbevegelsen. Ifølge kunstneren symboliserer verket at selv om vi hver for oss er svake, kan vi sammen bære de tyngste byrder.

Grass Root Square ble oppført i 2012, men ble påbegynt før 2011. Likevel har oppføringen i kjølvannet av terroren og det tydelige budskapet gitt verket en viktig plass i regjeringskvartalets øvrige minnelandskap.

Grass roots square

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dietmar Anders, Malente